Avatar

๐–„๐–†๐–—๐–”๐–˜๐–‘๐–†๐–› ๐•ฏ.

  • Total activity 2
  • Last activity
  • Member since
  • Following 0 users
  • Followed by 0 users
  • Votes 0
  • Subscriptions 1

Activity overview

Latest activity by ๐–„๐–†๐–—๐–”๐–˜๐–‘๐–†๐–› ๐•ฏ.
  • ๐–„๐–†๐–—๐–”๐–˜๐–‘๐–†๐–› ๐•ฏ. commented,

    Hi. After synchronization with Garmin Connect today, 2096 activites were loaded and duplicated. Please delete the downloaded 2096 files. Thanks for the help.