Strava en de Digitaledienstenverordening

De Digitaledienstenverordening is een wet met gemeenschappelijke regels voor de verplichtingen en de verantwoordelijkheid van digitale intermediairs in de hele EU. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen:

  • Burgers en hun grondrechten online beter beschermen
  • Onlineplatforms een krachtig kader voor transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden geven
  • Innovatie, groei en concurrentievermogen binnen de interne markt stimuleren

Strava steunt de doelstellingen om gebruikers en hun fundamentele rechten te beschermen, waaronder transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden. Wij streven ernaar de wetgeving te implementeren conform deze doelstellingen en onze commitment naar onze gebruikers.

Er zijn specifieke regels vastgesteld voor platforms die meer dan 10% van de Europeanen (dus 45 miljoen gebruikers) bereiken.

De Europese Commissie heeft een methodologie opgesteld om te berekenen hoeveel Europeanen gemiddeld per maand actief gebruikmaken van een dienst, waardoor die online dienst aan een strengere set verplichtingen moet voldoen.

Op basis van die methodologie kan Strava bevestigen dat het gemiddelde aantal maandelijkse actieve gebruikers in de Europese Unie ver beneden de drempel van 45 miljoen blijft.

We blijven dit aantal monitoren en zullen deze elke zes maanden conform deze wetgeving bijwerken.

Melding van illegale inhoud maken

Als je een officiële vertegenwoordiger van een EU-lidstaat, -commissie of -bestuur bent, kan je een melding van illegale inhoud maken en ter controle opsturen naar dsa-spoc@strava.com.

 • Dit is ons aanspreekpunt voor officiële klachten vanuit autoriteiten in de Europese Unie.
 • Dit e-mailadres is enkel bedoeld voor officiële Europese overheidsvertegenwoordigers en is geen geldige manier om een melding voor een ander in te dienen.

Alle andere gebruikers kunnen een melding over vermoedelijk illegale inhoud maken via dit formulier.

We nemen de meldingen van gebruikers serieus en doen ons uiterste best om de context te begrijpen en adequate acties te ondernemen op basis van ons beleid en de resultaten van ons onderzoek.

Overduidelijk illegale inhoud

Strava is niet een plek om illegale inhoud te delen. Aanvullend staan we het niet toe om overduidelijk illegale inhoud te plaatsen, delen of verspreiden (dit houdt in dat als het duidelijk is voor een leek, zonder inhoudelijke analyse, dat de inhoud illegaal is), zoals:

 • Materiaal dat seksuele uitbuiting van kinderen bevat;
 • Steun, coördinatie of lofprijzing van terrorismeactiviteiten, zoals het vieren van gewelddadige activiteiten, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

We nemen een aantal factoren in overweging bij het bepalen van een proportionele actie om dit na te leven, zoals:

 • De ernst van de overtreding;
 • De frequentie en timing van de inhoud en het gedrag;
 • De context en inspanningen van uploaders om hun intentie te verklaren.

Voorbeelden die het beleid schenden

 • Delen van video's, originele inhoud of bestaande inhoud, met daarin materiaal dat seksuele uitbuiting van kinderen bevat;
 • Pleiten voor de dood van mensen op basis van een beschermde categorie, zoals religieuze gezindheid, nationaliteit, genderidentiteit, enz.
 • Steunen van terroristische handelingen in tekstformaat, zoals het delen van manifesten, symbolen en andere gerelateerde media.

Onder de handhavingsacties tegen een account vallen een waarschuwing; tijdelijk of permanente opschorting van het account en verwijdering van specifieke privileges, zoals de mogelijkheid om een feature te gebruiken. Bij materiaal dat seksuele uitbuiting van kinderen bevat, werken we samen met de relevante autoriteiten in de Verenigde Staten en internationaal om, in overeenstemming met de wet, een melding te maken van dergelijke illegale activiteit.

Overduidelijk ongegronde klachten

Bij het verwerken van gebruikersmeldingen geven we aan waarom de melding wel of niet ons beleid heeft geschonden. Het kan gebeuren dat we een waarschuwing uitgeven voor een account of het account opschorten als het herhaalde, ongegronde klachten indient die al zijn beantwoord en toereikend zijn afgehandeld door Strava.

Voorbeelden van beleidsschendingen

 • Indienen van meldingen tegen hetzelfde account of entiteit gedurende een korte periode, zoals binnen enkele seconde van elkaar.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.