Vermogenscurve - Fietsen

Bekijk en vergelijk je beste vermogensoutputs met de vermogenscurve van Beste pogingen. Je vermogenscurve wordt pas weergegeven als je fietsritten uploadt waarin vermogensgegevens zijn opgenomen via een vermogensmeter of slimme trainer.

De vermogenscurve laat jouwbeste gemiddelde vermogen zien voor intervallen van 1 seconde tot de volledige lengte van je langste fietsrit binnen de periode die wordt weergegeven.

Je kan curves uit verschillende tijdsperiodes weergeven en vergelijken. Boven in de pagina van de vermogenscurve kan je wisselen tussen de vermogenscurve van een volledig jaar, de laatste zes weken of een willekeurig datumbereik. (Het willekeurig datumbereik moet uit volledige weken bestaan. Als je een start- of einddatum midden in de week selecteert, wordt het bereik respectievelijk aangepast naar de maandag ervoor of de zondag erop.)

Hoewel de vermogenscurve jouw beste gemiddelde vermogen voor elk tijdsinterval weergeeft dat je hebt vastgelegd, laat de landingspagina Beste pogingen alleen je vermogens-pr's en tweede en derde beste prestaties zien voor 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 1 uur en 2 uur.

Lees hier meer over de fietscategorieën in Beste pogingen.

Je prestaties worden automatisch vastgelegd met vermogensgegevens van je fietsactiviteiten. Je hebt een vermogensmeter of slimme trainer nodig om vermogensgegevens vast te leggen. Je kan een fietspoging verbergen uit de Beste pogingen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.