Hoogtemeters in activiteiten

Strava gebruikt verschillende manieren om hoogtemeters te berekenen

Hoe worden hoogtemeters berekend?

Het hoogteverschil voor een activiteit is een schatting, omdat gegevens over hoogtemeters uit alle bronnen (barometrische hoogtemetersensoren, gps-signalen en databases) fouten kunnen fouten. Wij werken echter continu aan het verbeteren van de hoogtemeterdatasets en -algoritmes.

Hoogteverschil in een segment - Segmenten worden altijd gegenereerd vanuit een Strava-activiteit en behouden daarom altijd de eigenschappen van die activiteit.

  • Als de oorspronkelijke activiteit via een gps-apparaat met een barometrische hoogtemetersensor is opgenomen, gebruikt het segment de barometrische gegevens die dat apparaat heeft vastgelegd.
  • Als die activiteit niet is opgenomen met een barometrisch apparaat of als een Strava-beheerder het hoogteverschil voor dat segment opnieuw heeft opgebouwd, dan worden de gps-data vergeleken met de Strava-basemap voor hoogteverschillen om het hoogteverschil te berekenen.

Hoogteverschil op activiteitenpagina's - Dit wordt berekend door gps-data met een database te vergelijken óf de barometrische gegevens van het oorspronkelijke bestand te gebruiken.

  • Een apparaat met barometrische hoogtemetersensor: als het gps-apparaat waarmee de activiteit is opgenomen, een barometrische hoogtemetersensor bevat, gebruikt Strava de hoogteverschilgegevens uit het oorspronkelijke bestand. De gegevens worden afgevlakt door bijvoorbeeld flinke uitschieters uit te sluiten. Activiteiten met barometrische gegevens worden minder afgevlakt dan activiteiten zonder die gegevens. Heeft je apparaat een barometrische hoogtemetersensor, maar wordt het hoogteverschil opnieuw berekend? Bekijk dan de veelgestelde vragen.
  • Een apparaat zonder barometrische hoogtemetersensor en de Strava-app: als je je activiteit hebt opgenomen met de app of met een gps-apparaat dat geen barometrische hoogtemetersensor heeft, gebruikt Strava de gps-data van je activiteit om het hoogteverschil voor elk opgenomen punt 'op te zoeken'. De gegevens worden afgevlakt door bijvoorbeeld flinke uitschieters uit te sluiten. Activiteiten zonder barometrische gegevens worden meer afgevlakt dan activiteiten met die gegevens. Hoewel we de route van je activiteit proberen te matchen met bestaande paden en wegen in het gebied, blijft de hoogteverschilberekening afhankelijk van jouw gps-data en de nauwkeurigheid van de database voor die regio. Heb je vragen of feedback over de hoogteverschilgegevens van jouw activiteit? Laat het ons dan weten en vul dit formulier in. Wij gebruiken jouw feedback om de hoogteverschilbasemap te verbeteren of problemen op te lossen, maar we geven hier niet altijd terugkoppeling over.

Hoogteverschil op een route - onze Strava Routebouwer gebruikt onze eigen database om hoogteverschilgegevens te berekenen. De gps-data van de route wordt met deze database vergeleken als het hoogteverschil wordt berekend.

De details

Databases voor hoogtemeters

In het verleden raadpleegden wij openbare hoogteverschildatabases om het hoogteverschil voor elk punt in de activiteit te berekenen. De resolutie van de databases verschilde echter per locatie, waardoor we geen controle hadden over de onregelmatigheden in elke database. Tegenwoordig hebben we functionaliteit waarmee we op basis van data uit de Strava-gemeenschap hoogteverschil kunnen opzoeken. Elke activiteit die via een apparaat met barometrische hoogtemetersensor wordt opgenomen, wordt gebruikt om de Strava-hoogteverschilbasemap op te bouwen.

Wij gebruiken een algoritme dat rekening houdt met onregelmatigheden in gps-data om er zeker van te zijn dat we het hoogteverschil 'opzoeken' van het pad of de weg waar jij daadwerkelijk op reed. De rode lijn in de afbeelding hieronder geeft een voorbeeld van gps-data die van het daadwerkelijke pad (in blauw) afwijkt. Ons algoritme herkent dit en gebruikt de hoogteverschilgegevens van de blauwe lijn in plaats van de 'onjuiste' gps-data.

Beperkingen van de Strava-hoogteverschilbasemap

Het kan voorkomen dat niet voor elk deel van je activiteit basemapdata beschikbaar is. In dat geval gebruiken we een openbare database om je hoogteverschilgegevens in op te zoeken. Bovendien is het lastig voor ons om het juiste referentiepunt in de basemap of publieke database te kiezen als je op een dicht wegennet rijdt of een slechte gps-ontvangst hebt.

Barometrische hoogtemetersensoren

Deze sensoren bepalen de hoogte op basis van atmosferische druk. De metingen kunnen worden beïnvloed door veranderende weersomstandigheden of door water of vuil in de sensorgaten van het apparaat. Bij aankoop van een apparaat krijg je van veel fabrikanten standaard kalibratieprocedures. Bij Garmin-apparaten met barometrische hoogtemetersensoren kun je bijvoorbeeld een aantal handmatige hoogtemeterpunten instellen. Als je dan dichtbij zo'n punt je activiteit start, gebruikt het apparaat de ingestelde hoogte als beginpunt. Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor meer informatie over de kalibratiemogelijkheden. Doorgaans wegen wij de data van barometrische hoogtemeters zwaarder dan data van gps-signalen en krijgt die data de voorkeur bij het verwerken van activiteiten.

Veelvoorkomende problemen met barometrische apparaten

Na verloop van tijd lijkt het hoogteverschilprofiel te verschuiven. Bij barometrische hoogtemetersensoren gebeurt dit als de weersomstandigheden veranderen (bijvoorbeeld als de atmosferische druk lager of hoger wordt, waardoor de sensor denkt dat die zich lager of hoger bevindt).

Andere bekende problemen en moeilijk begaanbaar terrein

  • De activiteit bevat gebieden waar het hoogteverschil minimaal is of erg lineair. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je een brug oversteekt of door gebieden gaat waar wij geen gegevens van hebben, bijvoorbeeld een kust. Wij proberen de data dan in te vullen door deze te interpoleren, maar zijn daarbij afhankelijk van het moment waarop data ontbreekt tot waar deze weer beschikbaar is.
  • Het hoogteverschilprofiel bevat klimmen, maar het verschil is minimaal. Wij vlakken de data af voordat we het hoogteverschil berekenen. Afhankelijk van de data die daaruit voortkomt, kan het te laag zijn om aangemerkt te worden als daadwerkelijk hoogteverschil.
  • Het hoogteverschilprofiel bevat klimmen, maar het verschil is erg groot. Dit gebeurt vaak in bergstreken buiten de VS. De resolutie van de datasets kan daar laag zijn en het profiel ongelijkmatiger dan het zou moeten zijn na interpolatie en afvlakking. De resolutie is soms zo laag dat het haast lijkt alsof je een gelijkmatig hoogteverschilprofiel probeert te vinden in een model van je gebied dat opgebouwd is uit legoblokjes. Deze oneffenheden kunnen dan aangemerkt worden als hoogteverschil, waardoor het totaal aan hoogteverschil veel groter is dan dat wat je tijdens de rit hebt ervaren.

Hoogtemeterchallenges

Strava heeft verschillende challenges voor sporters, waaronder een aantal hoogteverschil-/klimdoelen. Aangezien deze challenges in de klassementen terechtkomen, komen hoogteverschilproblemen veel eerder aan het licht. Zoals hierboven beschreven zijn er een aantal oncontroleerbare variabelen die meespelen bij het berekenen van hoogteverschil. Deze variabelen kunnen tot overdreven hoogtetotalen leiden, vooral als de activiteit grensoverschrijdend is of in berg- of kuststreken wordt opgenomen. Als je een activiteit met een onjuist hoogteverschil ziet, maak hier dan geen melding van. Vaak is dit het resultaat van een slechte databaseresolutie en kan de sporter er niets aan doen.

Bekijk de veelgestelde vragen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 625 van 667

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.